ДОБРОДОШЛИ

Удружење Пријатељи деце Србије ПДС је добровољна и непрофитна организацја цивилног друштва. Oсновано је 1990. године да би остваривало циљеве у области права детета, друштвене бриге о деци и подстицања активности на унапређењу рада с децом и за децу.

ПДС је је најстарија организација те врсте у Србији, и jeдна од најстаријих у Европи и свету. Наследник је организације Друштво за потпомагање и васпитање сиротне и напуштене деце, основане давне 1880. године.

Са огромним ентузијазмом и жаром, и данас окупља све оне којима је стало до деце, њиховог васпитања и развоја, смисаоног провођења слободног времена, њихове заштите и права. Општа мисија и циљ ПДС-а је да доприноси промоцији и остварењу права детета и стварању услова за безбедно и срећно детињство, за поштовање положаја детета у друштву, за слободан и хармоничан развој све деце у духу наше традиције и Конвенције о правима детета.

Организује активности за децу и активност деце (стваралачке, игровне, техничке, рекреативне, хуманитарне...).

No comments:

Post a Comment