Saturday, 22 March 2014

Дводневни семинар

*** 15. и 16. март 2014.

Дводневни семинар "Унапређивање капацитета за рад са децом из рањивих група" за студенте педагогије, психологије и специјалне едукације и наше студенте/волонтере, изабране за учешће у пројекту "Срушимо зидове - Подршка деци без родитељског старања", који Пријатељи деце Србије спроводе уз подршку Meђународног клуба жена, у сарадњи са Клубом студената педагогије, вртићем Сунчица и Домом за децу без родитељског старања Драгутин Филиповић Јуса, одржан је на Филозофском факултету. Идемо даље! 

No comments:

Post a Comment